Ett fiktivt skolprojekt. Uppgiften var att skapa infografik om lycka ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag valde självmord. Självmord är den främsta dödsorsaken i världen, och för att skapa lycka istället för självmord måste vi prata om detta. Färg, typografi och layout. Två veckors arbete, en dag i veckan.
Läs längre ner hur jag tänkt kring de olika valen. 
Infografik finns för att lättillgängligt ta till sig av statistik. Självmord är som sagt den främsta dödsorsaken i världen. Det är först när vi har kunskap och information som vi kan agera och bli mer måna om vår omgivning. Detta fick bli ett litet steg för att minimera att självmord ska vara den främsta dödsorsaken i världen. Avsändare skulle kunna vara Mind, en ideell förening som arbetar med psykisk hälsa. 
Färgerna blev svart och vitt för att få tyngd och seriositet. Det skulle kännas direkt olämpligt att använda sig av färglada färger för ett så tungt ämne. Jag ville dessutom att statistiken skulle vara i fokus, inte att någon färg skulle dra uppmärksamheten från detta. 
Typografin ville jag också skulle få tyngd, med olika vikter för att betona olika saker. Typsnittet brukar bland annat användas i statliga sammanhang. Därför tycker jag också att det funkar med samma typsnitt med avsändare så som Mind. Det känns professionellt men inte för inrutat.  
Layout valdes utifrån Instagrams mått. Jag ville att detta skulle vara lättillgänglig information för alla, och då kändes det lämpligt att visa detta i slides på en sådan plattform. Skulle också kunna funka som ett häfte som ligger på ex ungdomsmottagningar. Layouten i formatet ville jag skulle vara med mycket luft för att det skulle vara lätt att läsa. Strecken ska leda vidare ögat till statistiken. 
Back to Top