Ett skarpt skolprojekt med att ta fram en årsbok för alla 300 elever på skolan. Ett grupprojekt med åtta frivilliga från klassen. Innehåller bilder på alla klasser, texter från vardera linjeledare, texter från rektor samt uppslag med illustrationer för varje linje. Min del i projektet var copy och illustration. Vi samarbetade tätt och hade hela tiden synpunkter och tankar om övriga delar.
Läs längre ner hur vi tänkt kring de olika valen. 
Vi ville ha en årsbok som skulle vara så genomtänkt att man vill behålla den, och ta fram den på ålderns höst när man vill se tillbaka på denna tid. Vi ville satsa på något tidlöst. Vi alla gjorde en varsin enklare grafisk manual och valde sen gemensamt olika element från vardera som vi gillade. Satte ihop en ny och återgick hela tiden till den när vi funderade på om vi var på rätt bana. 
Färger valde vi att köra på en avslappnad färgskala som inte skulle ta för mycket fokus från bilderna, men ändå vara en skön färgklick. Vi har delat upp färgerna utifrån kapitel och klasser, för att det ska vara lätt att särskilja och navigera i boken.
Typsnitten valde vi för att det behövdes någonting lättläst i en bok med så pass mycket text. Tidlöst, klassiskt och schyssta ihop var tanken. De hänger också bra ihop med resterande element. Allt för att det ska funka även när vi sitter på ålderdomshem. 
Illustrationerna valdes med en tanke om simpelhet för att de inte skulle överta huvudfokuset. Enkla linjer i svart. Jag och en till hade ansvar över dessa. En illustration per linje. Beroende på antal i klassen så återupprepades de på den högra sidan för att minska tomrum. 
Copyn skrev linjeledarna och rektorn själva, men jag hade ansvar över att uppge vad texten skulle handla om. Jag skulle även se över så ingenting blev felstavat eller att det skulle uppstå syftningsfel eller dylikt.
Back to Top