Ett skarpt frilansprojekt där kunden ville ha en ny logotyp för sitt travföretag. I arbetet ingick symbol, typsnitt och färg. Tio timmars arbete där det också togs fram två andra alternativ för kunden att välja på.  
Läs längre ner hur jag tänkt kring de olika valen. 
Kunden är en travryttare som vill börja synas mer på marknaden för att visa vad hon gör i vardagen. Främst kommer den att användas på sociala medier, men även hennes hemsida är under uppbyggnad. I framtiden kommer den troligtvis också användas i tryckt format. Jag började arbetet med ett samtal med kunden där vi pratade om tankar, inspiration, känsla osv. Vi landade i följande:
Symbol ville hon skulle vara i centrum. Eftersom företaget håller på med hästar så föll det sig naturligt att det blev symbolen. Eftersom det är trav så spånade jag på en symbol som kändes snabb och framåtlutande. Det är driv i logotypen, vilket kunden också ville kommunicera. 
Typsnitt valdes i samma anda. Ett typsnitt som känns framåt och fartfyllt. Typsnittet förmedlar också stabilitet och seriositet. 
Färg hade kunden redan tydliga tankar om från början. Eftersom hon är travtränare så har en hjälm redan tagits fram och denna hade vi som utgångspunkt. Däremot skalade vi ner och modernisera. Jag valde att enbart behålla rosa, svart och vit. Se utgångsfärgerna nedan.
Färgerna som var utgångspunkten.
Back to Top