Ett skarpt skolprojekt där jag valde att ta fram en grafisk manual för ett nystartat företag som gör kaffefilter. De ville ha hjälp på traven med tänket kring kommunikationen. Det ingår bland annat logotyp, färg, typografi, copywriting och exempel hur allt detta kan samverka. Fyra veckors projekt, två dagar i veckan. 
Läs längre ner hur jag tänkt kring de olika valen. 
Måttet rågat är ett företag som snart kommer släppa ett nytt revolutionerande kaffefilter på marknaden. Företagets fokus är att förenkla ett litet vardagsproblem för den lilla människan. Det, tillsammans med ord som problemlösning, trovärdighet, svenskt, lokalt och miljömedvetenheten skulle vara grunden. Målet med den grafiska manualen var att skapa en tydlig instruktion som speglar företaget. Jag började intervjua företaget och gjorde sen research på andra företag i branschen. Det landade i följande:
Logotypen togs fram med en tanke om ett stiliserat kaffemått från sidan, typsnittet är rakt och stabilt för trovärdighet. Kaffebönan med dess mjuka form mjukar upp företag med fokus på det lokala.
Färgerna grön och kartongbrun valdes för att visa på företagets miljömedvetenhet. Dessutom signalerar färgen att den står på rätt ställe i butikshyllan, företaget är inom kaffebranschen. 
Typografin skulle också mjuka upp den lite hårdare loggan, med ett bold serif typsnitt. Typsnittet är bulligt, men bold gör att den ändå upplevs som djärv. Perfekt. 
Copyn ska vara lätt kaxig, tonaliteten extremt viktig. Detta är något helt nytt på marknaden, och därför vågar de sticka ut hakan. Texterna ska vara korta och koncista. Också viktigt att det finns ett tänk kring inkluderande språk eftersom målgruppen är bred. 
Back to Top