Ett fiktivt skolprojekt att ta fram och formge en serie av minst fem nya frimärken. Vi skulle också följa riktmärkena för hur form och motiv för hur frimärken ska se ut. De måste på något sätt representera Sverige, och ska fungera i sin rätta storlek. Layout, färg, illustration. En veckas projekt, tre dagars arbete. 
Läs längre ner hur jag tänkt kring de olika valen. 
Troligtvis snittar vi inte många minuter på att grubbla över motivet på frimärken. Förhoppningsvis hedjas man i sitt vanliga rull och lägger en tanke på vem den svenska kvinnliga poeten är. Kanske till och med väljer att läsa något verk. Jag ville hylla svenska kvinnliga poeter. 
Layouten valde jag utifrån att man köper frimärken på ark, och jag tyckte att det skulle vara kul att ta tillvara på det genom att få bakgrunden att bilda ett eget mönster. Detta utan att det skulle vara avgörande för att se motivet var för sig heller, eftersom man oftast inte har användning av sex stycken på samma gång. 
Färgerna valdes utifrån Sveriges flagga. Först ville jag ha bakgrunden lika delar gult som blått, men insåg snabbt att läsbarheten då skulle försvinna. Jag valde istället att använda blått på Sverige brev, som en liten detalj men hjärnan uppfattar ändå att det är Sveriges färger.  
Illustrationerna är rätt och slätt avbildningar av svenska kvinnliga poeter. Jag försökte välja utifrån mångfald och att hylla både kända och mindre kända. 
Back to Top