Ett fiktivt skolprojekt för Valmyndigheten. Folket ska kunna rösta i valet genom en app. Det ska gå att rösta på alla partier i kommun, region och riksdag, samt möjlighet att personrösta i samtliga. Det ska också gå att rösta blankt. Logotyp, färger, typografi, copy och navigering. Fyra veckors projekt, två dagar i veckan. 
Läs längre ner hur jag tänkt kring de olika valen. 
Valmyndigheten är en statlig myndighet så det var viktigt att behålla det proffesionellt, lättnavigerat och tydligt, för att målgruppen som är samtliga över 18 år i Sverige ska kunna förstå och vilja rösta. 
Logotyp - Inspiration från färgerna på valsedeln. Rektangeln är ett stiliserat röstkort som läggs ner i en valurna. Formen på logotypen ska fungera som appikon. 
Färgerna valdes utifrån Valmyndighetens hemsida, där dessa tre färger används. Igenkänningsfaktor är viktigt för trovärdigheten när en ny app lanseras. 
Typografin valdes för att det i nuläget används av Valmyndigheten och för att dess stabilitet inger förtroende, dessutom är typsnittet lätt att läsa vilket känns viktigt i detta sammanhang. 
Copyn kan upplevas väldigt fåordig, men det var ett väl medvetet val för att inte vilseleda den som röstar. Den är kort och koncist, jag har enbart skrivit det som är viktigt för att kunna genomföra sin röst, resten av informationen hittas på hemsidan. 
Navigeringen är väldigt rak och utan möjlighet till alternativ, för att undvika förvirring. Bara klicka i val, fortsätt och bakåt. Samt symboler för att byta språk, logga ut och komma till hemskärmen igen. 
Back to Top